NAvTop

Sanjati majku

Sanjati da ragovarate sa majkom prikazuje Vaš problem u stvarnom životu koji ne znate kako da rešite sami. Isto tako ovakav san znači da ste osetili majčinski deo sebe, imate osećaj da ste brižni i pažljivi prema drugima.

U ovakvim snovima obratite pažnju na Vaš odnos sa majkom u stvarnom životu. Kakav je bio? Da li se iz nekog razloga dosta promenio? Trebali bi da razgovarate sa majkom i rešite problem bez obzira ako je san bio nejasan i nepovezan ipak Vam on prikazuje neki nerešen konflikt sa majkom.

Sanjati da Vas majka zove takav san govori da ste neodgovorni prema svojim obavezama. Preispitajte se da li ste krenuli lošim putem i koji je to pravi put na koji bi se Vaša majka ponosila?

, , ,

Astro Tarot Centar

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes