NAvTop

Sanjati lava

Sanjati lava je simbol snage, agresivnosti, hrabrosti. Ukoliko sanjate lava to znači da ćete prevazići emotivne probleme. Lav je takođe predstavlja dominaciju, ponos, vođstvo.

Sanjati lava kako Vas napada to znači da radite nešto što ne želite. Što pre to treba da shvatite i prepoznate Vaše prepreke i izazove da biste ih prevazišli.

Ako sanjate crnog lava to je znak negativne sile.

, , , , , ,

Astro Tarot Centar

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes