NAvTop

Sanjati kuću

Kuća je simbol Vaše duše i Vaše ličnosti. Pojedinačna odeljenja kuće sibmboli su posebnih aspekata duše. Na primer, područje tavana simboliše intelekt, a podrum podsvest.

Prazna kuća u snu otkriva da ste neispunjeni, usamljeni i nesigurni.

Kuća koja se u snu pokreće, u kojoj se dešavaju promene označava da se trenutno nešto u Vama menja, a što je povezano sa moralnim principima i sistemom vrednosti u društvu, porodici i životu uopšte.

Ako sanjate kuću koja nema zidove, Vi na javi osećate da Vam je privatnost ugrožena, da se mnogi ljudi bave Vašim privatnim životom.

Ukoliko ste u snu čistili Vašu kuću, to označava da čeznete za raščišćavanjem Vaših razmišljanja, i uklanjanjem svega onog lošeg. Čeznete za boljom samokontrolom.

Osobama koje na javi žive u zajednici, a u snu žive kao samci u kući, ovaj san je opomena da nešto učine kako bi postale nezavisnije. Budite odgovorniji da biste sam sebi bili oslonac kada je to potrebno.

Stara kuća u lošem stanju govori da neki stari stavovi, uverenja, stara osećanja, rezoni spavača ponovo oživljavaju. Moguće je da zbog neke trenutne situacije ponovo prolazite kroz neke stvari iz prošlosti. Postoji i tumačenje da ovaj san označava da podvesno želite da Vaši rezoni i stavovi postanu savremeniji.

Kuća u ruiniranom, demoliranom stanju označava Vašu sadašnju brigu za svoj dom.

Nova kuća simbol je novog početka i nove faze života. Dostižete emotivnu zrelost. Ukoliko pak naiđete na zaključanu kuću, na javi ste nesigurni i borite se sa odbojnošću. Imate osećaj zapostavljenosti od strane drugih.

Ukoliko se u snu u Vašoj kući desila provala, Vi imate osećaj da ste ugroženi. To je najčešće vezano za Vašu emotivnu vezu. Takođe, moguće je da na neki način potiskujte neki deo sebe.

San o kući koju su zaposeli duhovi otkriva nedovršene procese iz doba kada ste bili dete, ili iz porodičnog okruženja, u vezi sa rođacima koji više nisu među živima ili emocije i događaji koje potiskujete. Da biste zadovoljili taj deo sebe, odgonetnite sporne događaje iz detinjstva ili o kome od bliskih ljudi je reč.

Ako u snu kuća nestane, to znači da Vas muči osećaj nepripadnosti. Osećate da nema mesta koje je sasvim Vaše. Velika verovatnoća je da je ovo vezano za Vašu emotivnu situaciju, a manja je da je vezano za život uopšteno. Možda podsvesno ne mislite da je Vaš sadašnji partner odgovarajuća osoba sa kojom treba deliti život. Ovakvi snovi se često događaju ljudima u dugim vezama. Preispitujete se i analizirate svoje emocije. Savet je da se ne prepustite strahu, već da realno sagledate sve aspekte iz više uglova.

, , ,

Astro Tarot Centar

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes