NAvTop

Archive | B

Sanjati balet

Što znači sanjati balet? Sanjati balet: -Ako plešete  balet – dobre vijesti -Gledati kako drugi plešu – netko na poslu želi vas prevariti Definicija I -a. scensko plesno djelo s dramskim sadržajem, uz glazbu b. vrsta plesa koji se osniva na mogućnostima izraza kretnjama ljudskog tijela [klasični/moderni balet],meton. plesni ansambl u kazalištu Direktan link za pristup natuknici Definicija II […]

Continue Reading

Sanjati bakalar

Što znači sanjati bakalar? Sanjati bakalar: -Vidjeti ga – brige -Jesti bakalar – bolest neke bliske osobe Definicija I -zool. riba sjevernih mora (Gadus morrhua), na tržištu ob. osušen; štokfiš Direktan link za pristup natuknici Definicija II -Bakalar (Gadus morhua) je riba iz porodice Gadidae (Ugotice), jedna od najviše ekonomski eksploatiranih ribljih vrsta. Sivosmeđi je s tamnim pjegama i bijelim […]

Continue Reading

Sanjati bilje

Sto znaci sanjati bilje?                                                      Sanjati bilje: -Vidjeti ga – brige na pomolu -Brati bilje – novcani troskovi Definicija ukupnost biljaka, biljni svijet [ljekovito bilje; ukrasno bilje] Direktan link za pristup […]

Continue Reading
astrotarot

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes